Catamarà - Premium [fins a 30 pax]

Les millors experiències per la costa de Barcelona les viuràs a bord del nostre catamarà BlueMagicCat.

Les millors experiències per la costa de Barcelona les viuràs a bord del nostre exclusiu catamarà BlueMagicCat.

El pla ideal per a celebrar comiats de solter/a, esdeveniments privats per a empreses, festes d'aniversari… Qualsevol excusa és perfecta per a passar un dia inoblidable!

El preu del lloguer del catamarà varia segons el temps, un mínim de 2 hores i un màxim de 8 hores, i l'activitat i material, un aperitiu, un tast o una sessió de golf a alta mar.

 

 

Més de 15 anys d'experiència ens avalen per a assegurar que els millors tours i experiències t’esperen a bord del nostre catamarà BlueMagicCat.

Descobreix l'essència del BlueMagicCat al nostre Instagram: @bluemagiccat

 

 

Available boats

INCLUDED

  • Tripulació professional, taxes, assegurança, impostos (10% IVA), combustible, neteja.
  • Begudes (aigua i refrescos), 2 cerveses per persona, 2 ampolles de cava i 2 ampolles de vi blanc per grup.
  • Assortiment d'aperitius (fuet, formatge, pernil, olives, patates fregides, nachos, fruits secs, fruita...)
  • Wi-Fi, Bluetooth, Spotify.
  • [Temporada d'estiu] Taula de paddlesurf, màscares de snòrquel, tovalloles.

Extres

Localització

Port Olímpic de Barcelona

General conditions

POLITICA DE PAGAMENT:

 

El 50% del servei ha de ser abonat amb la reserva amb la finalitat de garantir el bloqueig de la embarcació. El 50% restant junt amb els serveis addicionals han de ser abonats 7 dies abans de la data de l’esdeveniment.

 

CHARTERSBCN 2013 S.L., garanteix que l’equipament està assegurat per accidents i danys a tercers per un valor mínim de 336.567,00 euro. L’embarcació disposa d’assegurança d’ocupants.

 

 

 

1.       – CHARTERSBCN 2013 S.L., acorda cedir l’embarcació i servei els dies i hores especificats a la reserva per part del client.

 

2.       – CHARTERSBCN 2013 S.L, està obligada a complir els termes d’aquest contracte només en cas de que s’hagin satisfet els pagaments dintre del terminis acordats.

 

3.       – CHARTERSBCN 2013 S.L., entregarà l’embarcació a l’arrendatari, amb tripulació, net, llest per navegar, amb tot l’equipament indicat al catàleg i en perfectes condicions de seguretat segons la seva categoria (Vaixells superiors a 12 persones, llista 2ª; vaixells fins 12 persones, llista 6ª).

 

4.       – CHARTERSBCN 2013 S.L., realitzarà tots els esforços possibles per entregar l’embarcació a la data i lloc assenyalats a la clàusula 1 i 3, en cas de no poder complir-ho es realitzarà un prorrateig de devolució a l’arrendatari per cada període de retràs de 30 minuts complerts. Si el retràs excedeix del 25% del temps total del lloguer, l’arrendatari podrà cancel·lar aquest acordament i recuperar la totalitat de l’import abonat. En aquest cas, CHARTERSBCN 2013 S.L. no es responsabilitzarà de pagar a l’arrendatari qualsevol altre compensació per cap dany o pèrdua de qualsevol naturalesa resultat amb la cancel·lació del lloguer. En cap cas es responsabilitzarà de l’anul·lació de la reserva per causes meteorològiques.

 

5.       – Les autoritats podran realitzar inspeccions sobtades de la embarcació i mantenir aquesta bloquejada a port durant la inspecció. CHARTERSBCN 2013 S.L. no es farà càrrec de cap despesa ocasionada per aquestes inspeccions, o al retràs del servei que pugui originar. Així mateix, no es procedirà a la devolució per el temps requerit per les autoritats per realitzar la inspecció.

 

6.       – CHARTERSBCN 2013 S.L. té una política d’assegurança del vaixell, el seu equipament i tripulació contra foc, col·lisió i danys a tercers fins 336.566,77 euro. L’arrendatari està totalment cobert per aquesta pòlissa sempre que no actuï amb negligència o falta per la seva part i compleixi els requisits legals vigents. CHARTERSBCN 2013 S.L. no es responsabilitzarà en cap cas de pèrdues o danys que es puguin ocasionar als efectes personals de l’arrendatari o d’algun membre del seu grup de persones convidades a l’embarcació.

 

7.       – L’arrendatari es compromet a no permetre que cap persona embarcada cometi cap acte en contra de les lleis espanyoles vigents. En aquest cas, aquest acordament serà cancel·lat automàticament i l’arrendatari serà l’únic responsable davant les autoritats pertinents.

 

8.       – Aquest acordament es regeix sota la llei espanyola i en cas de litigi s’acudirà als tribunals de Barcelona per el seu arbitri.

 

El pagament d’una quantitat bé sigui parcial o la totalitat significarà l’acceptació del contracte, pressupost/proforma i condicions generals de la venta.

 

 

Condicions de cancel·lació

CANCEL·LACIÓ:

 

En cas de cancel·lació per part del client amb la següent antelació:

 

·         Fins 30 dies previs a l’esdeveniment, es retornarà a totalitat del import abonat.

 

·         Entre 15 i 29 dies previs a l’esdeveniment, es retornarà el 60%.

 

·         Entre 3 i 14 dies previs a l’esdeveniment, es retornarà el 50%.

 

·         Entre 0 i 48 hores previs a l’esdeveniment, no implicarà la devolució de l’import abonat.

 

En cap cas s’acceptaran cancel·lacions un cop iniciat el servei.

 

En cas de serveis de càtering, les cancel·lacions o disminucions del numero de serveis contractats es cobraran el 100% sempre que l’antelació de la cancel·lació o variació de numero de serveis sigui dintre del termini de 48 hores anteriors a la data i hora de l’esdeveniment.

 

En cas de serveis contractats a tercers (musics, golf, espais a port, DJ o altres activitats o professionals), la política de cancel·lació que s’aplicarà es la de cada un dels diferents serveis contractats.

 

 

 

CANCEL·LACIÓ PER CAUSES METEOROLÒGIQUES

 

48 hores abans de l’inici del servei tenim una bona i fiable previsió meteorològica.

 

En cas de previsió de males condicions de la mar, el client tindrà l’opció de cancel·lar el servei o ajornar-ho a un altre dia.

 

En cas de cancel·lacions per aquesta causa i en aquest període de temps, s’efectuarà una devolució total de l’import abonat amb la excepció dels possibles serveis mencionats a sobre que originin despeses (càtering i serveis a tercers) i de les despeses administratives que poden pujar al 2% del import abonat.

 

En cap cas s’acceptaran cancel·lacions un cop iniciat el servei. S’entén per males condicions de la mar: condicions que puguin posar en perill l’embarcació, convidats o tripulació.

 

Extraoficialment comuniquem que la filosofia de la companyia es que els clients quedin satisfets.

 

Llavors, si creiem que no es compliran aquestes premisses a 48 hores vista, informarem i aconsellarem al client la cancel·lació. No obstant això, volem informar que les previsions son com el seu nom indica, previsions, i per tant la realitat pot ser diferent en gran manera a l'esperat. Per regla general les previsions solen magnificar els possibles events meteorològics.

 

COMPARTIR: